Distanskurs brandinstruktörer

Detta är en kurs som är riktad till svenska brandinstruktörer. Kursen syftar till att öka förmågan att bygga och genomföra övningar för brandmän och befäl.

Bygga och genomföra bättre brandövningar

Kursen sker via inspelade filmer som deltagaren kan se när det passar. De inspelade föreläsningarna mynnar ibland ut i en konkret övning som deltagaren förväntas genomföra inom en specificerad tid. Vanligen handlar detta om flera veckors tid för att hinna genomföra övningen. Övningarna kan vara att kommentera ett filmklipp eller köra en enkel övning för kollegor.

Vissa övningar kräver att deltagaren spelar in hela, eller delar av övningarna, som genomförs. Denna inspelning görs förslagsvis med en mobiltelefon och mejlas till Lars för personlig feedback.

Höj statusen på instruktörens roll

Kursen ger generella förutsättningar för att bygga och genomföra bättre övningar inom samtliga ämnesområden. Den innefattar också konkreta åtgärder för att höja statusen på instruktörers roll. Kursen fokuserar enbart kring övningar för brandsläckning i byggnader och lämpar sig därför främst till brandinstruktörer.

Kursen kommer inte att primärt försöka utöka ämneskunskapen inom brandsläckning, även om en hel del ämneskunskaper kommer att beröras.
 En kurs som enbart fokuserar på ämneskunskaper kommer att köras senare.

JAG VILL ANMÄLA MIG TILL KURSEN

Kort information om kursen:

När?
Kursen startar 1 september 2019 och avslutas 1 december 2019.
Deltagaren beräknas behöva lägga ungefär 3 timmar per vecka i studietid.
I kursen finns inga fasta tider att passa.


Var?
All undervisning sker på distans i form av filmer.


Vad?
Skapar förmågan att bygga effektivare övningar för brandmän och befäl.


Kostnad?
Pris per deltagare: 5000 kr.


Prestationskrav?
Kursens övningar måste genomföras inom en specificerad tid för att få fortsätta kursen. Takten är dock långsam och det finns gott om tid att genomföra dessa enkla övningar i normalt schema för heltidspersonal, eller med en del extra övningstid för deltidspersonal.

Vid uteblivet övningsgenomförande återbetalas delar av kursavgiften och kursen avbryts. Deltagarna kommer även att få ett slutprov som måste slutföras med godkänt resultat innan kursintyg utfärdas.

Småskaliga övningar är bra för att visualisera och interagera med fysiken och kemin som är involverad i brandsläckning. Deltagarna kommer att få uppgifter att köra småskaliga övningar på hemmaplan och dokumentera vissa med filmkamera.

I den här övningen diskuteras både brandförlopp och släckmekanismer när vatten appliceras på branden.

Småskaliga övningar är bra för att visualisera och interagera med fysiken och kemin som är involverad i brandsläckning. Deltagarna kommer att få uppgifter att köra småskaliga övningar på hemmaplan och dokumentera vissa med filmkamera.

I den här övningen diskuteras både brandförlopp och släckmekanismer när vatten appliceras på branden.

Kursen syftar också till att höja statusen på rollen som instruktör. Deltagarna kommer att få konkreta förslag på vad som påverkar statusen, och hur statusen kan utnyttjas för att locka fler till att vilja bli duktiga instruktörer.