Detta är den femte delen av en brandbefälsutbildning kring brand i byggnad som kördes den 16/3 -22 för brandbefäl från Västra Götaland.

Vill du ha bra utbildningsmaterial?​

Utbildningen baserades på delar av olika utbildningsmaterial som finns att köpa från Lars.

Latest blogs