Detta är den fjärde delen av en brandbefälsutbildning kring brand i byggnad som kördes den 16/2 -22 för brandbefäl från Västra Götaland.

Vill du ha bra utbildningsmaterial?​

Utbildningen baserades på delar av olika utbildningsmaterial som finns att köpa från Lars.

Latest blogs