SBB befälsutbildning - Tillfälle 4 - Brand i industri

Detta är den fjärde delen av en brandbefälsutbildning kring brand i byggnad som kördes den 16/2 -22 för brandbefäl från Västra Götaland.

Vill du ha bra utbildningsmaterial?​

Utbildningen baserades på delar av olika utbildningsmaterial som finns att köpa från Lars.

Latest blogs

GPM vs BTU = FALSE

A fires total heat release rate is not a good value for how much water flow that is needed for suppression, and simplified statements are misleading.