Detta är den tredje delen av en brandbefälsutbildning kring brand i byggnad som kördes den 30/3 2021 för brandbefäl från Västra Götaland.

Vill du ha bra utbildningsmaterial?​

Utbildningen baserades på delar av olika utbildningsmaterial som finns att köpa från Lars.

Latest blogs