Detta är den andra delen av en brandbefälsutbildning kring brand i byggnad som kördes den 23/3 2021 för brandbefäl från Västra Götaland.

Vill du ha bra utbildningsmaterial?

Utbildningen baserades på delar av olika utbildningsmaterial som finns att köpa från Lars.

Latest blogs