SBB befälsutbildning - Tillfälle 1 - Diffus rökutveckling från stängd villa

Detta är den första delen av en brandbefälsutbildning kring brand i byggnad som kördes den 16/3 – 21 för brandbefäl från Västra Götaland.

Vill du ha bra utbildningsmaterial?

Utbildningen baserades på delar av olika utbildningsmaterial som finns att köpa från Lars.

Latest blogs